มอบทุนการศึกษาให้แก่ มูลนิธิสายใจไทยและมอบทุนการศึกษาประจำปีให้แก่ บุตร-ธิดา ทหารผ่านศึก

13558806_1731031673818575_3575383485937609097_o

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดย คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะ มอบทุนการศึกษาให้แก่ มูลนิธิสายใจไทย โดยมี ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ เป็นผู้รับมอบ และมอบทุนการศึกษาประจำปีให้แก่ บุตร-ธิดา ทหารผ่านศึก โดยมี พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ และมอบทุนนักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ รวมจำนวน 315 ทุน เป็นเงินจำนวน 2,954,000.- (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

FacebookTwitterGoogle


พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มอบเงินรายได้จากการช่วยจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ประจำปี 2559

13063407_1707722729482803_139453544069467388_o

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มอบเงินรายได้จากการช่วยจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ประจำปี 2559 จำนวน 3,997,512.- บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) ให้แก่ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก และรองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร่วมเป็นเกียรติ  ณ ที่ทำการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

FacebookTwitterGoogle


ร่วมแสดงความยินดีทีแก่สถานีโทรทัศน์ ช่อง9 บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา

12998324_1704664036455339_3856634943974166738_o

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ฯ นำโดยคุณนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ ประธานฝ่ายฯ และกรรมการของมูลนิธิฯ ไปร่วมแสดงความยินดีทีแก่สถานีโทรทัศน์ ช่อง9 บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา

FacebookTwitterGoogle


มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก จัดงานสงกรานต์รดน้ำขอพรท่านผู้อาวุโส

13086868_1705088843079525_7482331478464907624_o

มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก จัดงานสงกรานต์รดน้ำขอพรท่านผู้อาวุโส

FacebookTwitterGoogle


ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ครบรอบวันสถาปนาปีที่ 52

12671988_1695658344022575_1931647169261863054_o

คุณนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพลตรีเสริม ภู่หิรัญ รองประธานฝ่ายฯ เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ครบรอบวันสถาปนาปีที่ 52

FacebookTwitterGoogle


ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ครบรอบ 46 ปี

12440647_1694148390840237_3388797787181386412_o

คุณนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการ เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ครบรอบ 46 ปี

12593870_1694148337506909_8789595464095115930_o 12779271_1694148347506908_9087310787054728055_o

FacebookTwitterGoogle


มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ฯ แสดงความยินดีเนื่องในวาระที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ครบรอบวันสถาปนา

12901115_1694126730842403_8724960222687508869_o

คุณนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพลตรีเสริม ภู่หิรัญ รองประธาน มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ครบรอบวันสถาปนา

12885707_1694124297509313_9031011923680845413_o 12891638_1694124294175980_1740058616053548783_o

FacebookTwitterGoogle


แสดงความยินดี เนื่องในวาระที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าครบรอบวันสถาปนาปีที่ 36

12888740_1694144324173977_4351243227966902059_o

คุณนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าครบรอบวันสถาปนาปีที่ 36

FacebookTwitterGoogle


คณะกรรมการมูลนิธิฯสร้างถาวรวัตถุเป็นอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อ.โนนสวรรค์ จ.นครพนม

13533047_1730645127190563_8020332504846065964_n

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษาในวันที่ 2 เมษายน 2558 คณะกรรมการมูลนิธิฯเห็นสมควรสร้างถาวรวัตถุเป็นอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อ.โนนสวรรค์ จ.นครพนม น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล โรงอาหาร จัดหาห้องสมุดอีเลคทรอนิคส์/ห้องคอมพิวเตอร์ และได้เสด็จทรงเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 2 มีนาคม 2559

FacebookTwitterGoogle


คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ติดดอกป๊อปปี้ให้แก่นายกรัฐมนตรี

12669653_1676161542638922_5559714397247524108_n

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ติดดอกป๊อปปี้ให้แก่นายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีเชิญชวนซื้อดอกป๊อปปี้ในวันที่่ 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก เพื่อช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก

 

FacebookTwitterGoogle