ประธานมูลนิธิ

ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

president2511

ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร
ประธานผู้ก่อตั้งสโมสรสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
พ.ศ.๒๕๑๑ – พ.ศ.๒๕๑๖


president2516

หม่อมเจ้าดวงทิพโชติ์แจ้งหล้า อาภากร
ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
พ.ศ.๒๕๑๖ – พ.ศ.๒๕๔๒


 

president2517

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร
ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน

poppy_footer2