พันธุ์ไม้ดอกป๊อปปี้

พันธุ์ไม้ดอกป๊อปปี้

ประวัติศาสตร์การปลูก ดอกป๊อปปี้ได้รับการบันทึกว่า  เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อห้าพันปีก่อนคริสตร์ศักราช
ในพื้นที่วงพระจันทร์ที่อุดมสมบูรณ์ ของดินแดนเมโสโปเตเมียระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส
พื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นสวนแห่งอีเดน  สวรรค์บนดินซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความศิวิไลซ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์

ดอกป๊อปปี้สามารถเติบโตได้เกือบทุกพื้นที่  ดอกป๊อปปี้หรือดอกฝิ่นจะมีอยู่  4 ชนิด

 

1.ต้นฝิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์   Papaver somniferum L.
ชื่อสามัญ  Opium poppy
ชื่อวงศ์  PAPAVERACEAE

เป็นพืชเสพติดร้ายแรงที่ห้ามปลูก อนุญาตปลูกได้ในสถานที่ใช้ในการศึกษาและแหล่งท่องเที่ยว
เช่น ตามโครงการหลวงต่างๆ
ฝิ่น เป็นพืชไม้ล้มลุก ปลูกบนพื้นที่สูง เหนือกว่าระดับน้ำทะเล  800  ฟุต

1.Opium poppy

 


 

2.ต้นไอซ์แลนด์ป๊อปปี้

บางท่านเรียกว่า ต้นฝิ่นประดับ เพราะลักษณะต้นคล้ายกัน
แต่ที่ผลเวลากรีดจะไม่ให้น้ำยางสีขาวที่เป็นสารเสพติด

2.

 


 

 

3.ต้นฝิ่นหนาม

เป็นไม้ล้มลุก มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศเม็กซิโก

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Argemone Mexicana L.
ชื่อสามัญ  :  Mexican poppy, Prickly poppy
ชื่อวงศ์    :  PAPAVERACEAE

3.Mexican poppy Prickly popp

 


 

4.ต้นฝิ่นน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hydrocleis numphoides Buch.
ชื่อสามัญ : Water poppy
ชื่อวงศ์     : BUTOMACEAE

ลักษณะทั่วไป : เป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศที่นำเข้ามาปลูกเป็นไม้ประดับมีอายุหลายฤดู ชอบขึ้นในที่น้ำตื้น ลำต้นมีลักษณะเป็นสายยาว ใบแตกออกเป็นกลุ่มตามข้อของลำต้น ใต้กลุ่มใบตรงข้อจะมีรากแตกออกยึดพื้นดินไว้ ใบเดี่ยวรูปร่างคล้ายใบบัว อาจกลมหรือเป็นรูปไข่ลอยบนผิวน้ำ ดอกเป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ เกิดตามซอกใบ  กลีบดอกมี 3 กลีบ โคนกลีบติดกันเป็นรูปถ้วย สีเหลืองสวยงาม เกสรตัวผู้อยู่เป็นกระจุกตรงกลางมีสีน้ำตาล

ประโยชน์ : ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับในอ่างหรือสวนน้ำ

4.Water poppy

 


 

พันธุ์พิเศษ

5.ต้นฝิ่นต้นหรือต้นมะละกอฝรั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jatropha multifida L.
ชื่อวงศ์  : EUPHORBIACEAE
ชื่อไทย  : ฝิ่นต้น * , มะละกอฝรั่ง, มะหุ่งแดง
ชื่ออังกฤษ :  CORAL BUSH , CORAL PLANT

ลักษณะพืช  : ไม้พุ่ม ลำต้นตั้ง  สูง 2-4 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปไข่กว้างแกมรูปโล่
กว้าง 15-20 ซม. ยาว  18-25 ซม. แยกเป็นแฉกๆ คล้ายใบมะละกอ
ดอกช่อแยกแขนง แบบเชิงหลั่น ออกที่ซอกใบ ใกล้ปลายกิ่ง
ดอกย่อยแยกเพศ  อยู่ในช่อเดียวกัน กลีบดอกสีแดง

5.