พิธีรับมอบ และเปิดห้องตรวจโรค ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก.

FacebookTwitterGoogle