ดอกป๊อปปี้ของสากล

ป๊อปปี้บานในต่างแดน

กำเนิดของดอกป๊อปปี้เกิดขึ้นในต่างแดน เมื่อสงครามโลก ครั้งที่ 1 ระเบิดขึ้น คู่สงครามที่สำคัญคือ ฝ่ายพันธมิตรกับฝ่ายเยอรมันนาซี โลกตอนนั้นแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายดังนี้ ต่างก็ส่งกำลังทหารเข้าบดขยี้ต่อกันเพื่อหวังจะเป็นผู้ชนะ ทหารต้องล้มตายบาดเจ็บ และพิการกันมิใช่น้อย

 

 

เมื่อสงครามสงบลงมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน ค.ศ. 1918 (พ.ศ.2461) โดยฝ่ายพันธมิตร เป็นผู้มีชัยในสงคราม จอมพล เฮก มีความห่วงใยถึงทหารที่ร่วมเป็นร่วมตาย สละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติมาแล้ว จึงได้ก่อตั้งสันนิบาตสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นในอังกฤษและได้ถือเอาวันที่  11 พฤศจิกายน เป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึก เพราะเป็นวันตรงกับวันสงครามโลก ครั้งที่ 1 สงบลง

เมื่อทหารปลอดประจำการแล้ว  ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นช่วยเหลือดูแล ท่านจอมพลผู้นี้ยังมีความคิดอีกว่าควรจะได้มีสัญญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1

วันทหารผ่านศึก  11  พฤศจิกายน  ในประเทศอังกฤษได้มีพิธีเฉลิมฉลองในวันนี้ และมีการขายดอกป๊อปปี้สีแดง  ซึ่งเป็นดอกไม้ประดิษฐ์เป็นสัญญลักษณ์ของทหารผ่านศึกทั่งประเทศทั้งเหนือใต้ ตะวันออกและตะวันตก บนถนนทุกสายตามบ้าน แม้กระทั่งบนเรือเดินทะเล ก็มีการจัดงานวันทหารผ่านศึก เพื่อให้ดอกป๊อปปี้ได้รับการสนับสนุน เงินรายได้ทั้งหมดนำไปเป็นทุนช่วยเหลือสงเคราะห์ทหารผ่านศึก วันทหารผ่านศึกนี้เองที่เรียกกันว่า “วันป๊อปปี้” (POPPY DAY)

นอกจากนี้  ดอกป๊อปปี้ยังถูกบันทึกไว้ในบทกวีที่ชื่อว่า “In Flanders Fileds”
ประพันธ์โดยพันโทจอห์น  แม็คแครร์  แพทย์ชาวแคนาดา  ที่ว่า

In Flanders Fields

In Flanders fields the poppies blow

Between the crosses, row on row

That mark our place  ;  and in the sky

The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid

The gun below.

We are the Dead. Short days ago

We lived, felt dawn, saw sunset glow,

Loved and were loved,

And now we lie

In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe :

To you from failing hands we throw

The torch ; be yours

To hole it high.

If hold it high.

If ye break faith with us who die

We shall not sleep,

Though poppies grow

In Flanders fields.

 

ในทางสากลแล้วถือว่า เป็นดอกไม้ที่สื่อความหมายถึง ทหารผ่านศึกผู้พลีเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องมาตุภูมิอันเป็นที่รักประเทศไทยกำหนดให้เป็น สัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปีอีกด้วยซึ่งในวันนี้ดอกป๊อปปี้สีแดงจะบานสะพรั่งไปทั่วแผ่นดิน

 

สำหรับประเทศไทยแล้ว การจัดทำดอกป๊อปปี้เพื่อจำหน่ายในวันทหารผ่านศึก เกิดจากดำริของ ท่านผู้หญิง จงกล กิตติขจร ประธานสโมสรสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก หรือมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในปัจจุบันที่ต้องการจะดำเนินการหาทุนมาช่วยเหลือทหารและครอบครัวทหารผ่านศึก
ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ จึงได้เลือกเอาดอกป๊อปปี้สีแดง ซึ่งมีประวัติเกี่ยวโยงถึงสมรภูมิฟลานเดอร์ส สมรภูมิเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์ระหว่างสัมพันธมิตร และเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ณ สมรภูมิดังกล่าว ในบริเวณหลุมฝังศพทหาร มีดอกป๊อปปี้ป่าขึ้นอยู่ทั่วไป ทำให้เกิดเป็นลานสีแดงสวยงาม ดอกป๊อปปี้จึงกลายเป็นดอกไม้อนุสรณ์แห่งวีรกรรมของทหารผ่านศึก เตือนใจให้ระลึกถึงเลือดสีแดงของทหารที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ

สำหรับประเทศไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามต่างๆ มาแล้วโดยมีอนุสาวรีย์เชิดชูเกียรติปรากฏเป็นอนุสรณ์อยู่ วีรกรรมของนักรบไทยในการรบได้ขจรขจายไปทั่วปรากฏต่อสายตาชาวโลก  ฉะนั้นเพื่อระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบกล้าหาญ จึงได้กำหนดให้ดอกป๊อปปี้ เป็นดอกไม้ที่ระลึกสำหรับทหารผ่านศึกไทย เช่นเดียวกันในต่างประเทศ และมีการจำหน่ายในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกตั้งแต่ ปี ๒๕๑๑ เป็นต้นมา