การผลิต

อาสาสมัคร

จะมีอาสาสมัครมาทำดอกป๊อบปี้  โดยปกติการทำดอกป๊อปปี้ขั้นตอนต่อไป คือการเข้าดอกและเข้าช่อ จะมีอาสาสมัครมานั่งทำที่สำนักงานมูลนิธิฯ โดยเริ่มทำงานในเดือนมีนาคม ทุกวันอังคารเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ และได้ทานข้าวกลางวันร่วมกันทำให้มีความสุขในการทำดอกไม้ และได้เพื่อนใหม่ และยังได้ทำประโยชน์ให้กับมูลนิธิฯ

  

  


 

ครอบครัว

ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี  ประธานและคณะกรรมการฝ่ายจัดทำดอกไม้จะเชิญแม่ยบ้านที่เป็นครอบครัวของทหารผ่านศึกมารับวัสดุที่ใช้ทำดอกป๊อปปี้ พร้อมชี้แจงข้อห่วงใยต่างๆ ตลอดจนขอทราบปัญหาจากสมาชิกที่ร่วมทำดอกป๊อปปี้ การทำดอกป๊อปปี้ เป็นเสมือนอาชีพเสริมหรืองานอดิเรก ที่ทำให้ครอบครัวทหารผ่านศึกมีรายได้จากค่าแรงที่มูลนิธิฯ จะจ่ายให้อย่างยุติธรรมเมื่อนำดอกป๊อปปี้ที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาส่งให้กับมูลนิธิฯ ซึ่งกำหนดให้นำมาส่งประมาณเดือนพฤศจิกายน รายได้ที่ได้จากการจำหน่ายดอกป๊อปปี้ในวันทหารผ่านศึก ก็จะหมุนเวียนกลับมาช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว

    


 

ทหารป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้

ทหารป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ก็สามารถมารับวัสดุอุปกรณ์ไปทำเป็นงานอดิเรกและเพื่อเสริมรายได้

  


 

เจ้าหน้าที่ มสคท

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาทำงานช่วยผลิตดอกป๊อปปี้ในเวลาเร่งด่วน

    

 

 

poppy_footer2