จำหน่ายดอกป๊อปปี้ ธกส.

FacebookTwitterGoogle


จำหน่ายดอกป๊อปปี้ ร.ร.เปรมประชากร กับ ร.ร.คลองบ้านพร้าว

FacebookTwitterGoogle


กิจกรรมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบและตลาดม้าน้ำ

FacebookTwitterGoogle


จำหน่ายดอกป๊อปปี้ ณ PPTV

FacebookTwitterGoogle


พิธีรับมอบ และเปิดห้องตรวจโรค ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก.

FacebookTwitterGoogle


ผอ.อผศ. และผอ.รพ.ทหารผ่านศึกเยี่ยมคารวะประธานมูลนิธิฯ

FacebookTwitterGoogle


มอบเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ทหารผ่านศึก

FacebookTwitterGoogle


งานครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

FacebookTwitterGoogle


เลี้ยงอาหารทหารป่วย ณ รพ.ทหารผ่านศึก.

FacebookTwitterGoogle


จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์.

FacebookTwitterGoogle